Markoen

10/08/2009 Column: door Karel Deppe

Karel Deppe is voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Eurotech Group B.V.

Alle sprookjes beginnen altijd met ” Lang geleden was er eens ”
Wel nu, lang geleden waren er koningen en keizers, en pausen niet te vergeten die hun trouwste en dapperste bondgenoten in de adelstand verhieven.
Meestal waren dat kerels die zich op het slagveld het hevigst uitgesloofd hadden. En dat waren dus niet altijd beschaafde of verfijnde types.
Je werd ook in de adelstand verheven als je als diplomaat of geldschieter diensten verleende.

En soms als je een knappe zuster of dochter had. Een enkeling deed ook afstand van zijn vrouw als het een halve provincie opleverde.
Die koninkjes van toen stelden niet zo gek veel voor. Er waren er in Spanje, Frankrijk en Duistland tientallen en die hadden regelmatig ruzie over van alles. Er werd dan door boeren en huurlingen het een en ander uitgevochten, daar vielen natuurlijk de meeste slachtoffers.
Heel effectief was het ook als je een edelman van een andere vorst over kon halen om met zijn legertje ineens met jou mee te vechten tegen zijn oude baas.
Eigenlijk was dat gewoon verraad, maar als je eenmaal baron of hertog was dan werd dat toch een pietsie anders gezien. Evenzogoed bleef het een rotstreek.
Bij zo’n adelijke titel hoorden voorrechten zoals tol heffen. Maar in Spanje had een heer het recht om de bruid van zijn pachters eerst even te mogen uitproberen waarna zij – licht beschadigd tot zwaar geknakt – weer bij de knarsetandende bruidegom werd afgeleverd. Ja dat waren nog eens tijden, als je van de adelijke club was.

Hebben wij nu anno 2009 iets geleerd van de geschiedenis ?
Oordeelt U zelf ……

Bankiers, verzekeraars en allerlei grote, graaiende managers eigenen zich ook nog steeds voorrechten of privileges toe. En wij, het klootjesvolk, de pachters van deze tijd staan er nog net zo lullig bij als die arme, analfabete idioten in Spanje een paar eeuwen geleden.

Er worden hier – bij mijn weten – geen bruiden meer ingeleverd, daar is dus vooruitgang geboekt.
Maar de waanzinnig overbetaalde top kan zich met de miljoenen die per jaar, per maand en soms zelfs per dag opgestreken worden werkelijk alles permitteren dat er te bedenken valt.
Een meneer Bennink krikt het fout geleide Numico weer op. Numico was overigens wel 40 jaar een geweldige onderneming en tijdelijk diep in de shit. Meneer Bennink brengt het terug in oude vorm en verkoopt het vervolgens aan de aartsrivaal, het Franse Danone. Vroeger heette dat dus gewoon verraad. Meneer Bennink wordt geen hertog of prins, maar krijgt € 160 miljoen mee. Ben ik nou de enige die dat zo ziet ?

Meneer Groenink probeerde ook verraad te plegen door na jaren van wanbeleid en zelf bevrediging ABN-AMRO dan maar aan een coalitie van concurrenten cq vijanden te verkopen. Het zal mij niet verbazen als hij al een lintje van Hare Majesteit had, maar we weten allemaal nog van die € 26 of € 28 miljoen. En hij had al een enorm landgoed aan de Vecht- zonder hypotheek – bij elkaar gegraaid.

Ik kan zo nog wel even doorgaan, want in Amerika waar ze geen adel hebben en ook nooit gehad zijn ze nog veel gekker. Daar lees ik over beloningen die ik helemaal niet meer bevatten kan. En meestal bij bedrijven die naar de donder gaan. Die Beckham schijnt geen doelpunt meer te maken, maar de miljoenen blijven iedere maand binnen gutsen.

Destijds is het volk in opstand gekomen, niet alles in een keer, maar met golven. Ineens joegen de Spaanse boeren een handje edelen over de kling, later stonden de Franse edelen in de rij voor de guillotine. Opgeruimd stond netjes.

Van onze politieke partijen moeten we het niet hebben als we willen veranderen. Verzwakt, verdeeld en totaal beheerst door ambtenaren. En die blinken niet uit door initiatief of dadendrang zoals bekend. Vergeet vooral niet dat ook Wilders en Rita nooit, maar dan ook nooit in een bedrijf gewerkt hebben. Die zijn allebei in het Haagse boven komen drijven. Dus dat wordt ook niks.

Ik vrees dat dan alleen de vakbonden nog maar over blijven. Die hebben tenminste nog iets met de echte werkwereld. Waarachtig ik zou niet weten welke macht of organisatie iets aan deze collectieve waanzin kan doen, anders dan de vakbonden. Stop met het gemillimeter over de kantonrechtersformule en de SER. Gewoon een landelijke staking tot alles boven twee keer Balkey opgehoepeld is.
Werkers van Nederland wordt de wrekers van Nederland !
Nederland eindelijk weer gidsland !
Hup, de barricade op !!

Bron: http://www.technishowmagazine.nl